Panda LytteSkriver og LytteStaver er udviklet til de yngste elever i skolen.

LytteSkriver giver eleverne mulighed for at skrive med løbende oplæsning, som giver dem auditivt feedback på det skrevne. Dermed kan eleverne manipulere med bogstaverne i skriveprocessen, indtil ordet lyder rigtigt.

LytteStaver er dels et stavetræningsprogram og dels et evaluerende program med stavetræningsopgaver og resultater af elevens besvarelser i LytteStaver.