Powerlink boksen

Som person med et svært handicap kan det være svært at udføre simple opgaver, der kræver et tryk på en lille knap.

Powerlink er en controller med to tilhørende knapper, der kan kobles til mange forskellige maskiner, for eksempel en køkkenmaskine, en ventilator eller en støvsuger. På denne måde kan personen deltage i de daglige opgaver i hjemmet og hjælpe med at tænde og slukke maskinen.

Knappen monteres dér, hvor personen bedst kan ramme. Dette giver vedkommende en følelse af at deltage og mestre færdigheder, hvilket har stor betydning. Kan også bruges som et redskab, der kan være med til at træne evnen til at forstå årsag/virkning.

(EN) Powerlink

A switch that allows physically disabled people to manage switches.

As a person with a severe disability, it can be difficult to participate in simple tasks that require the push of a small button.

Powerlink is a controller with two associated buttons that can be connected to many different machines, for example a kitchen machine, a fan or a vacuum cleaner. This way, the person can participate in the daily tasks of the home and help turn the machine on and off.

The button is placed where it is easiest for the person to hit it. This provides a sense of participation and mastering of skills, which is of great importance. Can also be used as a tool to help understand cause and effect.