Gå til hovedindhold

ThevoVital

Demensmadras

 • Læs op

Indhold

  Madrassen giver små modbevægelser, når du bevæger dig i sengen. Det gør det lettere for fx personer med demens at fornemme egen krop.

  Den øgede fornemmelse af egen kropslig afgrænsning giver en bedre søvn, hvilket mindsker udadreagerende adfærd til glæde for pårørende og personale. Modbevægelserne fra madrassen fremmer også blodcirkulation og bevægelse.


  (EN) ThevoVital

  Dementia mattress

  The mattress provides small counter-movements when you move in the bed. This makes it easier for a person with dementia to sense his or her own body.

  The increased sense of your own body boundaries results in better sleep, which reduces extrovert behavior for the benefit of relatives and staff. The counter-movements from the mattress also promote blood circulation and movement.

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023