I tasken findes der forskellige genstande og redskaber, som borgeren kender fra sit eget liv, og som kan fungere som udgangspunkt for en samtale.

Tasken kan særligt være god at benytte, når en dement borger skal overflyttes til et nyt hjem, hvorved kommunikationen mellem borger og personalet lettes, og der kan oprettes gode relationer og skabes tryghed.

Indholdet i tasken er individuel tilpasset og kan eksempelvis være en bog, strandskaller, en hårtot og lignende.