Mange ældre har lyttet til musik hele deres liv, men kan have svært ved at huske hvordan man betjener afspilleren. Dette løses med denne afspiller, hvor man blot løfter på låget, og så strømmer musikken ud. Mennesker med demens har godt af at lytte til musik, som de genkender og kan lide, hvorimod sproglig kommunikation kan være sværere, hvis korttidshukommelsen svigter.

Simple Music Player (EN)

Many elderly people have listened to music throughout their lives, but may find it difficult to remember how the music player works. This simple music player solves that - you just raise the lid - and the music starts. People with dementia enjoy listening to music they recognise and like. Verbal communication, on the other hand, is more difficult if your short-term memory fails.