SOSU står med sin mobiltelefon og har lige låst døren op via mobilen

Låseenheden monteres på indersiden af dørens eksisterende lås. Borgeren og de pårørende kan fortsat benytte almindelige nøgler.

Når låseenheden aktiveres med mobiltelefonen, registreres tidspunkt og dato automatisk og sendes via mobilnetværket til serveren. Medarbejderen har dokumentation for sine besøg, og man har i det administrative system løbende overblik over besøgene hos borgerne. Hvis en mobiltelefon bliver væk, kan den omgående deaktiveres i det administrative system.

(EN) Phoniro Care

A solution that allows care staff to unlock doors with a mobile phone.

The lock unit is mounted on the inside of the existing door lock. The citizen and the relatives can continue to use ordinary keys.

When the locking device is activated with the mobile phone, the time and date are automatically registered and sent to the server via the mobile network.  The care staff have documentation for their visits, and the administrative system has an ongoing overview of the visits to the citizens. If a mobile phone is lost, it can be deactivated immediately in the administrative system.