MoreMemo er en demenskalender, der skaber omsorg, tryghed og nærvær. Som pårørende kan du oprette aftaler med påmindelser og gentagelse, du kan oprette huskelister, og du kan uploade billeder. Den kan betjenes fra distancen. MoreMemo kan være med til at give den demensramte øget selvstændighed, højere livskvalitet og mere tryghed i hverdagen.

MoreMemo (EN)

A calendar designed for people with dementia. It ensures care, safety and presence. As a relative, you can make appointments with reminders and repeats. You can create to-do lists and upload photos. It can be operated from a distance. MoreMemo can give people with dementia increased independence, greater quality of life and more security in everyday life.