Gå til hovedindhold

MobilizeMe, PlaNet og LiMo

Digitale værktøjer, som hjælper mennesker, der har brug for overblik og struktur i hverdagen

 • Læs op

Indhold

  Logoerne for MobilizeMe, PlaNet og LiMo

  • Mobilize Me er et støtteværktøj, som fungerer på smartphones eller tablets. Værktøjet visualiserer hverdagens struktur med billeder, farvekoder og tidsmarkører, og giver brugeren et overblik hverdagen.
  • PlaNet er et strukturværktøj, som sætter hverdagen i system og skaber en stærkere kontakt mellem brugeren og hans/hendes støttepersoner. PlaNet er en overskuelig kalender, som skaber overblik og tilbyder støtte til de aktiviteter, som er særligt udfordrende.
  • LiMo er et målstyringsværktøj, som findes i PlaNet. Værktøjet visualiserer borgerens personlige mål, og gør dem vedkommende og overskuelige. Undervejs kan borgere og støttepersoner vurdere indsatsen og få et overblik over, hvordan det går. Det giver støttepersonen et grundigt indblik i borgerens progression, og borgeren får et ejerskab over sin egen udvikling.

  (EN) Mobilize Me, PlaNet and LiMo

  Digital tools that help people who need overview and structure in everyday life.

  • Mobilize Me is a support tool, that works on smartphones and tablets. The tool visualizes the user’s activities during the day using pictures, color codes and time markers, and it gives the user an overview of their day.
  • PlaNet is a support tool for structure, and it systematizes your daily life and improves the contact between the user and their support persons. The method is an easy-to-understand day planner/calendar, which provides better overview and offers support to manage the activities that the user finds particularly challenging.
  • LiMo is a goal management tool located within PlaNet. The tool visualizes the citizen's personal goals, and makes them relevant and clear. Along the way, citizens and supporters can rate the effort and get an overview of how it is going. It gives the support person insight into the citizen's progression, and the citizen gets an ownership of his/her own development.