Den lille robot-kat kan med sin bløde pels, mjave- og spinde-lyde og ved at lægge sig på ryggen nå ind til mange demente og vække deres interesse. Også andre personer med kognitive udfordringer kan have glæde af den. Mange personer har i løbet af deres liv været katteejere, så atter at kunne ae og børste en kats pels, vil falde dem helt naturligt. Den vil også kunne give afløb for en omsorgstrang og ømhed, når katten åbenlyst reagerer positivt på kærtegnene og spinder som svar.

(EN) Interactive cat

A social robot used for people with cognitive disabilities.

The little robotic cat can with its soft fur, meow and purring sounds and by lying on its back reach many people with dementia and awaken their interest. Other people with cognitive disabilities may also benefit from it. Many people have been cat owners during their lives, so being able to feel and brush a cat's fur will fall naturally for them. It will also be able to fulfill the need for care and tenderness when the cat openly reacts positively to the caresses and purrs in response.