inmuDANCE er et sansestimuleringsprodukt, der med musik kan skabe ro og velvære for mennesker med demens. Musikuniverset udvikler sig efter, hvordan puden bevæges, trykkes eller aes. Den er designet til at give lyst til at blive taget op, holdt om, og til at indgå som et naturligt og værdigt element i hverdagen. InmuDANCE er enkel at bruge og aktiveres ved simpel berøring.

inmuDANCE (EN)

The inmuDANCE is a sense stimulation product with music that creates peace and well-being for people with dementia. The music universe evolves according to how it is moved, pressed or gaited. It is designed to make you want to pick up the pillow and hold it, and it is designed to be a natural element of a dignified everyday life. The inmuDANCE is simple to use and is activated by simply touching it.