Indsigt med simulationsbriller, kort med spørgsmål og spilleplade og -brikker.

Indsigt er et brætspil der, som navnet antyder, giver indsigt i hvad det vil sige at leve med en synsnedsættelse.
Igennem spillet kommer man ud for forskellige hverdagssituationer fx at man skal hælde et glas vand op, eller løbe en tur. Situationer som kan være udfordrende, når ens syn er begrænset.
Ved hjælp af to perspectacles simulationsbriller, er formålet at give spillerne en virkelighedsnær oplevelse som skal igangsætte refleksion og erfaring. Spillet retter sig mod alle, der ønsker en større viden om livet med et synshandicap.

(EN) Indsigt (Insight)

Do you know what it means to have vision impairment?

Insight is a board game that, as its name suggests, provides insight into what it means to live with a visual impairment.
Throughout the game, you encounter different everyday situations, such as pouring a glass of water or running. Situations that can be challenging when one's vision is limited.
Using two perspective spectacle simulation glasses, the purpose is to provide players with a real-life experience that will initiate reflection and experience. The game is aimed at anyone who wants to gain knowledge of what life with a visual impairment is like.