Genoptræning efter en skade er ikke altid sjovt. Det kan være svært at holde sig igang og til tider overhovedet vide, om man udfører øvelserne korrekt. Gonio VR er et Virtual Reality-program, der kan gøre genoptræning mere underholdende. Samtidig laver systemet automatisk løbende ledmålinger, som giver et overblik for patienten og fysioterapeuten om fremgang i genoptræningen. I den simulerede verden kan man fx. lave smoothies eller føre en ring henover et rør uden at røre kanterne. Hermed kan genoptræning gøres sjovere og mere motiverende, hvilket kan optimere resultaterne af genoptræningen.

Gonio VR (EN)

A physiotherapeutic Virtual Reality (VR) rehabilitation tool. Rehabilitation after an injury is not always fun. It can be difficult to keep going and at times hard to know if you perform the exercises properly. This VR program that can make rehabilitation more enjoyable. At the same time, the system automatically performs continuous joint measurements, which provide an overview for the patient and the physiotherapist of the progress in rehabilitation. In this VR-world you can make smoothies or lead a ring over a tube without at touching. This makes rehabilitation more fun and motivating, which can optimize the results of rehabilitation.