En robot bygget med Fable moduler og med et billede på en smartphone som øjne

Fable er et modulært robot-byggesystem. Robotterne kan bruges af elever fra 8 år og op til universitetsniveau. Det består af moduler, som kan bruges til at skabe sin egen robot på få minutter. Det kan bruges på tværs af fag og klasser, og det hjælper eleverne med at få færdigheder, man har brug for i det 21. århundrede.

Fable-systemet består af tre typer moduler: Funktionsmoduler, byggemoduler og udvidelsesmoduler. Det er et åbent system med avanceret funktionalitet, som udfordrer eleverne til at være både kreative og innovative, da de bygger prototyper som imødekommer behov i den virkelige verden. Det giver også eleverne en forståelse af programmering og deres egen digitale udvikling.

(EN) Fable Robots

A modular robot building system. The robots can be used by students from 8 years to students at university level. It consists of modules that can be used to create your own robot in just a few minutes. It helps the students gain skills they need in the 21st century.

The Fable system consists of three types of modules: Function, building and extension modules. It is an open system with advanced functionality that encourages students to be creative and innovative as they build robot prototypes to meet needs in the real world. It also provides an understanding of programming and personal digital development.