Tryk på knappen på oversiden og favoritkanalen starter (med forudindstillet lydstyrke).  Når man ikke vil lytte længere, slukker man igen ved at trykke på knappen.

Mange ældre har lyttet til radio hele deres liv, men med tiden kan det blive besværligt med alle de knapper og indstillinger. Musikterapi har vist sig at forbedre langtidshukommelsen for mennesker med demens. At kunne følge med i nyheder som man altid har gjort, giver livskvalitet.

One button radio (EN)

Makes it easy to listen to the radio again. Just press the button on the upper side, and the favourite channel starts (with preset volume). When you do not want to listen anymore, just press the button again.

Many elderly people have listened to the radio all their lives. But it has become increasingly difficult with many buttons and settings. Music therapy has proven to improve long-term memory for persons with dementia. Being able to keep up with the news like you have always done provides quality of life.