Til venstre en smartphone med Drowzee app, til højre en slags hjelm til måling af hjerneaktivitet


Drowzee er en opfindelse, som gennem neuroteknologi skal træne hjernen til at falde i søvn på egen hånd.

Hensigten er at give brugeren nogle informationer, som denne kan bruge til at lære sig selv bedre at kende. Ved hjælp af en EEG-måler kan personer, der bøvler med søvnløshed, overvåge deres egen hjerneaktivitet og lære teknikker til at falde i søvn.

(EN) Drowzee

Do you find it difficult to fall asleep at night?

Drowzee is an invention that uses neurotechnology to train the brain to fall asleep on its own.

The purpose is to provide the user with some information that he can use to get to know himself better. Using an EEG meter, people who are struggling with insomnia can monitor their own brain activity and learn techniques for falling asleep.