Med denne wearable til øret er det muligt at måle temperatur, puls og hjertevariabilitet kontinuerligt.

Hvis du har behov for løbende sundhedsmålinger og ikke ønsker traditionelle pulsbælter eller termometre, kan Cosinuss være et alternativ ved at måle gennem øret.

De løbende temperaturmålinger kan bl.a. bruges til tidligt at spore tegn på sygdomme.

Cosinuss kan kobles til en app på enhver smartphone og tablet.

(EN) Temperature and heart rate monitor for the ear

This wearable for the ear allows continuous measurement of temperature, heart rate and heart variability.

If you need continuously health monitoring and do not want traditional heart rate belts or thermometers, Cosinuss may be an alternative by measuring through the ear.

The continuously temperature monitoring can be used to early detect signs of developmental diseases.

Cosinuss can be connected to an app on any smartphone and tablet.