Gå til hovedindhold

Otiom

En brik, der kan lokalisere borgere med demens

  • Læs op

Indhold

    En sporingsbrik til præcist og hurtigt at lokalisere personer med demens. Dette kan skabe tryghed for personen med demens og pårørende. I appen kan en pårørende tilpasse en individuel tryghedszone, som er baseret på et specifikt geografisk område. Samtidig kan der indstilles tidsrammer for, hvor længe brugeren må være uden for hjemmet. På den måde er det muligt at bevæge sig i frihed uden at blive overvåget, men med retten til at blive fundet, hvis det er nødvendigt. Alle indstillinger foretages igennem Otiom-appen, så personen med demens kun skal have brikken med sig.

    Otiom (EN)

    A tracer chip that will accurately and quickly locate people with dementia. This can create safety for the person with dementia and their relatives. In the app, a relative can customize an individual security zone within a specific geographical area. At the same time, time frames can be set for how long the user is outside their home. In this way, it is possible to move freely without being monitored, but with the possibility of being found, if necessary. All settings are made through the Otiom app so that the person with dementia will only have the chip with them.

    Sidst opdateret: 27. oktober 2023