Gå til hovedindhold

iCura Activity

Aktivitets-trackersystem til rehabilitering

  • Læs op

Indhold

    Registrerer daglige aktiviteter som at vaske op eller gå på trapper samt mere specifikke træningsøvelser oprettet af borgerens fysioterapeut. Aktiviteterne registreres ved hjælp af en bevægelsessensor, man bærer på sig. Målingerne kan efterfølgende aflæses på en smartphone. Fysioterapeuten tilpasser aktiviteter og øvelser efter borgerens niveau og behov undervejs i rehabiliteringen. iGiver borger og fysioterapeut et overblik over aktivitetsniveau, træning og den personlige udvikling i rehabiliteringen. Systemet kan være med til at gøre træningen mere motiverende og fleksibel.

    iCura Activity (EN)

    An activity tracker system for rehabilitation. Records daily activities such as dishwashing, walking on stairs and more specific training exercises organised by the citizen's physiotherapist. The activities are recorded using a motion sensor that you carry. The measurements are subsequently read on a smartphone. The physiotherapist adjusts activities and exercises according to the citizen's level and needs for the rehabilitation. Provides citizens and physiotherapists with an overview of activity level, training and personal development in rehabilitation. This may help to make the training more motivating and flexible.

    Sidst opdateret: 27. oktober 2023