Stolen er en ny model af den velkendte VELA-arbejdsstol med en ny funktion; automatiseret udstigningshjælp. Ved hjælp af én knap aktiveres bremse, sædeløft og sædekip, hvormed borgeren let, skånsomt og sikkert hjælpes helt op at stå. Stolens elektriske funktioner gør, at stolen altid kan indstilles nænsomt, trinløst og uden brug af kræfter. Arbejdsstolen har et brugervenligt design med mange elektriske indstillinger, der bidrager til uafhængighed derhjemme og på jobbet.

(EN) Work chair with automatic exit assistance

The chair is a new model of the well-known VELA work chair with a new function; automated exit assistance. With the help of one button, the brake, seat lift and seat tilt are activated so that the user is easily, gently and safely helped to get up completely. The electrical functions of the chair means that the chair can always be adjusted gently, steplessly and without the use of force. The chair has a user-friendly design with electrical settings that contribute to independence at home and at work.