Du tilmelder dig TrygFonden Hjerteløber ved at downloade appen og oprette en bruger. Vi anbefaler, at du føler dig robust og kompetent i livreddende førstehjælp, før du tilmelder dig. Som hjerteløber er du et supplement til ambulancen og akutlægebilen, der altid vil være på vej til det formodede hjertestop, når du bliver alarmeret. Du kan derfor godt være den første, der når frem, og derfor er det vigtigt, at du både vil og kan træde til med hjertelungeredning og tage en hjertestarter i brug.

(EN) TrygFonden Hjerteløber

You sign up for TrygFonden Hjerteløber by downloading the app and creating a user. We recomment that you feed robust and competent in life-saving first aid before you sign up. As a heart-runner, you are a supplement to the emergency ambulance that will always be on your way to the presumed cardiac arrest when you are alerted. You can therefore be the first to arrive, and therefore it is important that you both want and can step in with cardiopulmonary resuscitation and use a defibrillator.