Med denne innovative drejeseng tager det under et minut fra, at en borger ligger ned, til han eller hun kan stå på gulvet. Denne funktion betyder både færre smerter, højere livskvalitet og mere frihed og værdighed for borgeren. Derudover giver det plejepersonalet bedre arbejdsmiljø, mindre belastende arbejdsstillinger og mere effektive forflytninger.

(EN) RotoBed Change

Innovative rotating bed with a focus on comfort and design.

With this innovative rotating bed, it takes less than a minute from a citizen lying down until he og she can stand on the floor. This function means less pain, higher quality of life and more freedom and dignity for the citizen. In addition, it provides the nursing staff with a better working environment, less stressful working positions and more efficient transfers.