Den patenterede faldforebyggende teknologi forhindrer utilsigtede bevægelser og muliggør dermed sikrere mobilitet. Bremsesystemet stopper rollatoren øjeblikkeligt, når den skubbes hurtigt fremad. Derefter forbliver den i standset position, indtil den flyttes bagud. Systemet forstyrrer ikke, når du går sikkert.

(EN) RolloGuard

Innovative and fall prevention brake system for walkers.

The patented fall prevention technology prevents accidental movements and thus enables safer mobility. The brake system stops rollator instantly when pushed quickly forwards. It remains in a stopped position until moved backwards. The system does not interfere when walking safely.