Itremor Mouse er en håndstabilisator, som sikrer at ufrivillige håndbevægelser ikke resulterer i uønsket bevægelse af musemarkøren på din computerskærm. Ved hjælp af Itremor Mouse kan du betjene din computer helt uden besvær, hvis du oplever at ufrivillige rystelser påvirker nøjagtigheden af musemarkøren. Med produktet kan du selv kontrollere, hvordan dine bevægelser skal flytte på musemarkøren på din skærm.

(EN) Itremor Mouse

A motion stabilizer for your computer mouse.

Itremor Mouse is a hand stabilizer that ensures that involuntary hand movements do not result in unwanted movement of the mouse cursor on your computer screen. Using the Itremor Mouse, you can operate your computer completely effortlessly if you experience involuntary vibrations affecting the accuracy of the mouse maker. With the product, you can control how your movements move on the mouse cursor on your screen.