Graspor er en muskelperformance- og cardio monitoreringsenhed, som hjælper med at tilpasse din træning til dit daglige fitnessniveau. Ved at sætte Graspor Sleeve på låret måles musklernes iltmætningsniveau og muskelaktivitet i realtid, og dermed kan du se, hvor hårdt kroppen arbejder på ethvert givent tidspunkt. Ved at benytte Graspor i træningen kan du finde din ideelle opvarmningsprotokol for dine træningspas. Korrekt opvarmning med Graspor kan forbedre din præstation med op til 10%, hvilket giver dig mulighed for at forbedre din kondition mere effektivt.

(EN) Graspor

App with adaptive training to cycling.

Graspor is a muscle performance- and cardio monitoring device that helps adapt your workout to your daily fitness level. By putting Graspor Sleeve on your thigh, the muscles’ oxygen saturation level and muscle activity are measured in real time and thus you can see how hard the body works at any given time. By using Graspor in your training, you can find your ideal warm-up protocol for your training sessions. Proper warm-up with Graspor can improve your performance by up to 10% allowing you to improve your fitness more effectively.