Genoptræning Danmark er de første og eneste i Danmark, som tilbyder genoptræningsgaranti, hvilket betyder, at du som medlem er sikret hjælp, rådgivning og ubegrænset genoptræning. De er specialiserede i at hjælpe mennesker gennem hårde genoptræningsforløb, hvilket gøres gennem hjælp og rådgivning til alt fra forsikringsselskaber, pensionskasser, kommuner og tilskadekomne samt deres pårørende. Derudover tilbydes også genoptræning på deres eget genoptræningscenter.

(EN) Genoptræning Danmark

Membership with unlimited rehabilitation.

Genoptræning Danmark is the first and only one in Denmark that offers a rehabilitation guarantee. This means that you as a member are guaranteed help, advice and unlimited rehabilitation if the accident is out. They are specialized in helping people through hard rehabilitation processes, which i.a. done through help and advice to everything from insurance companies, pension funds, municipalities and injured parties as well as their relatives. In addition, rehabilitation is also offered at their own rehabilitation center.