Formålet med projektet er at skabe en platform, hvor personer med parkinson sikkert og nemt kan gennemføre den anbefalede konditionstræning (3x45 minutter om ugen) med mulighed for fællesskab. Projektet baserer sig på virtuel cykling, hvor brugerne anvender en hometrainer, som er tilkoblet det online 3D-univers Zwift. Brugeren kan cykle selv på alle tidspunkter af døgnet, men projektet har holdkaptajner, som arrangerer fællestræning tirsdag, torsdag og søndag. Projektet styres af organisationen Fit4Cure, som samler penge ind i forbindelse med blandt andet cykelløb. Overskuddet bruges til projekter/events, der fremmer fysisk aktivitet for personer med parkinson.

(EN) Fit4Cure

The purpose of the project is to create a platform where people with Parkinson's can safely and easily complete the recommended cardio training (3x45 minutes per week) with the possibility of community. The project is based on virtual cycling, where users use an exercise bike, which is connected to the online 3D universe Zwift. The user can cycle alone at any time of the day, but the project has team captains who arrange joint training on Tuesday, Thursday and Sunday. The project is managed by the organization Fit4Cure, which raises money in connection with, among other things, bicycle races. The profits are used for projects/events that promote physical activity for people with Parkinson's.