Det lille og praktiske mobile nødkald har indbygget fald- og overfaldsalarm, som medvirker til en øget tryghed for borgeren og dennes pårørende. Ved enhver aktivering af nødkaldet bliver de pårørende automatisk underrettet via opkald og besked til smartphones, hvor det er muligt at kommunikere med to-vejs kommunikation. Produktet giver yderligere besked til pårørende såfremt deres kære forlader et bestemt område, hvilket er en tryghedsfaktor for både borger og pårørende. 

(EN) Dementia tracker

Mobile emergency call and dementia tracker in one product.

The small and practical mobile emergency call has a built-in fall and assault alarm, which contributes to increased security for the citizen and his relatives. Upon any activation of the emergency call, the relatives are automatically notified via calls and messages to smartphones, where it is possible to communicate with two-way communication. The product gives further notice to relatives if their loved ones leave a certain area, which is a security factor for both citizen and relatives.