CARY Base viser oplysninger om dato, tid og om det er morgen, dag, aften eller nat. Når du trykker på skærmen, læses oplysningerne. Dagens begivenheder kan vises på skærmen, og talte påmindelser kan indlæses på ønskede tidspunkter. Pårørende eller støttepersoner kan hjælpe med at holde kalenderen eksternt opdateret via myAbilia-webtjenesten.

(EN) CARY Base

A calendar clock for people who need extra help keeping track of the day and day's events.

CARY Base displays information about date, time, and whether it is morning, day, evening, or night. When you tap the screen, the information is read. Today's events can be displayed on the screen, and spoken reminders can be loaded at desired times. Relatives or support staff can help keep the calendar remotely updated through the myAbilia web service.