AQUATIME er en løsning til forebyggelse af dehydrering. Glasset måler, hvor meget der drikkes. Intelligente algoritmer frasorterer væske, som fx hældes i vasken. På glasset vises dagens drikkestatus, og glasset kan nudge via lys og lydeffekter. Drikkedata sendes trådløst til skyen, så sundheds- og plejepersonale kan følge med på afstand. Alle indstillinger af glasset foregår online, hvilket vil sige, at den ingen knapper har.

(EN) AQUATIME

An intelligent drinking glass.

AQUATIME is a solution for the prevention of dehydration. The glass measures how much is drunk. Intelligent algorithms sort out liquid, which is poured into the sink, for example. The glass shows the day's drinking status, and the glass can nudge via light and sound effects. Drink data is sent wirelessly to the cloud, so that health and care personnel can follow from a distance. All settings of the glass are done online, which means that it has no buttons.