Gå til hovedindhold

AirSense

Intelligent indeklima-overvågning

 • Læs op

Indhold

  Funktion: AirSense er designet og udviklet af Xtel og består af et intelligent indendørs luftsensorsystem. Det overvåger luftkvalitet i boliger eller kontormiljøer. systemet måler temperatur, fugtighed, flygtige organiske forbindelser (VOC) og CO2 i hvert rum flere gange i minuttet. En app på din smartphone kan derefter advare dig, hvis luftkvaliteten når et usundt niveau. Derudover giver applikationen informationer om, hvordan du med få tiltag kan forbedre dit generelle indeklima.
  Målgruppe: Alle
  Udviklingsstadie: Løsningen er færdigudviklet
  AirSense (EN)

  Function: AirSense is designed and developed by Xtel and consists of an intelligent indoor air sensor system. It monitors air quality in homes or office environments. The system measures temperature, humidity, VOC and CO2 in each room several times a minute. An app on your smartphone can alert you if the air quality reaches an unhealthy level. In addition, the application provides information on how to improve your general indoor climate with a few measures.
  Target group: Everybody
  Development stage: The solution is fully developed

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023