Omivista Mobii projektoren - til højre projicerer den på et bord, til venstre på et gulv

Omivista Mobii er et produkt, der får brugerne til at interagere med rummet gennem levende billeder. Det træner både krop og hjerne, og det bringer glæde og læring på tværs af generationer til såvel børn som ældre. Omivista Mobii stimulerer sanserne og kan fx hjælpe mennesker med demens med at huske, eller hjælpe skolelæreren med at give opgaver og fremlæggelser nyt liv i undervisningen.

(EN) Omivista Mobii

Interactive floor or table that brings people together in play.

Omivista Mobii is a product that makes the users interact with the room through living pictures. It trains both body and brain, and it brings joy and learning across generations to both children and elderly people. Omivista Mobii stimulates the senses and can help people with dementia remember or the schoolteacher challenge the students with exercises in new ways.