Ull Meter er et enkelt og effektivt instrument til måling af den individuelle stressreaktion. På samme måde som en blodtryksmåler viser blodtrykket, giver Ull Meter et objektivt tal for kroppens og hjernens stresstilstand.

Ull Meter (EN)
Ull Meter is a simple and efficient tool to measure the individual stress-reaction. Just like a blood pressure monitor shows blood pressure, Ull Meter provides an objective stress measure of the stress and state of the body and brain.