Time Timer virker som et nedtællingsur, men med den forskel, at du nu ser og "mærker" tiden gå.

Urene viser i grafisk form hvor meget tid, der er tilbage. Derfor er de gode for brugere med fx ADHD og autisme spektrum forstyrrelser. Time Timer produkter virker både i individuelle og gruppesammenhæng. Bedre tidsforståelse formindsker både stress og desorientering.

Time Timer (EN)

With the help of Time Timers it is possible to visualise time.

Time Timer works as a countdown timer, but now you see and “feel” the time passing. Time Timer shows graphically how much time is left. Time Timers are designed for users with special needs such as ADHD or autism. The Time Timer products work both individually and with groups. An understanding of time decreases stress and disorientation.