Funktion: Det første værdibaserede sundhedsprogram inden for området. Roche Diabetes Care har en holistisk tilgang til diabetesbehandling og inddrager eksperter på tværs af fagområder. Samarbejdet er værdibaseret i den forstand, at kommunernes udgifter afhænger direkte af borgernes forløb og tilfredshed med behandlingen. Kort sagt betaler kommunerne for borgernes sundhed - ikke for behandlingen.
Målgruppe: Borgere med diabetes.
Udviklingsstadie: Er på det offentlige marked, rettet mod kommuner.

Stay in the Zone (EN)

Function: In 2018, Roche Diabetes Care has introduced the first value-based health program for diabetes treatment. The approach is holistic and involves experts cross-disciplinary. The co-operation is value-based as the expenses of municipalities depend directly on the progress and satisfaction with the treatment of the citizens. In short, the municipalities pay for the citizens' health - not for the treatment itself.
Target group: Persons with diabetes.
Development stage: Is on the public market, aimed at municipalities.