Funktion: Kender du en ældre person, som er utryg ved at være alene pga risiko for fald, eller som ikke kan finde vej selv og farer vild? Med brochen Sarita Pearl kan personen, som bærer den, trykke på knappen og få hjælp på et hvilket som helst tidspunkt. Brochen har derudover en indbygget faldalarm og GPS-sporing - og tovejskommunikation. Der kan laves tryghedszoner, hvor der sendes en alarm til personale eller pårørende, når borgeren kommer uden for zonen.
Målgruppe: Mennesker med demens eller har tendens til faldulykker, deres pårørende eller sundhedspersonale.
Udviklingsstadie: Brochen forhandles til det offentlige marked i dag, og forventes forhandlet til det private marked til sommer 2019.  
Sarita CareTech Pearl (EN)

Function: Do you know anyone who feels unsafe because of the risk of falling who might need a security alarm? With Sarita Pearl, the person who has it can press the button and get help at any time. In addition, the brooch also has a fall sensor and GPS tracking - and two-way communication. Safety zones can be created where an alarm is sent to staff or relatives ift the citizen wanders outside the safety zone.
Target group: People with dementia or who with a tendency to fall, their relatives and/or their staff.
Development stage: The Sarita Pearl is on the public market, and will be in the private market this summer 2019.