Et talende huske hjælpemiddel med kalender og ur for dig med demens eller hjerneskade. Det giver støtte og overskud til at overskue dagen. Den minder dig om dine aftaler og rutiner med en alarm og personlige talebeskeder, som du selv eller dine pårørende indtaler. Har en bærbar enhed så påmindelserne kan tages med.

MEMO messenger (EN)

MEMOmessenger is a talking calendar and clock for someone with dementia or brain injury. It provides support and helps to overlook the day. It reminds you of your appointments and routines with an alarm and personal voice messages, that you or your relatives have made. Have a portable device so the reminders can be taken with you.