Ihandle eller Itongue er alternativt betjeningsudstyr til mange forskellige ting, som fx kørestol eller en smartphone. Det er udviklet med henblik på at hjælpe borgere, som har nedsat bevægelighed i hænder/fingre, eller som er lamme fra halsen og ned og kun kan bevæge tungen.

Ihandle and Itongue (EN)

Do you need an alternative way to control your wheelchair, your computer or your mobile phone? You can do that with Ihandle or Itounge, which are alternative control devices. They have been developed to help citizens who suffer from limited hand or finger mobility or who are paraplegic and can only move their tongue.