Gå til hovedindhold

Digital Bydel

Hvordan kan man informere, involvere og indgå i dialog med borgerne på forskellige måder?

 • Læs op

Indhold

  Den offentlige sektor står overfor et paradigmeskifte i måden, hvorpå vi møder vores borgere. I projekt Digital Bydel ønskes der overordnet et fokus på, hvordan man kan informere, involvere og indgå i dialog med borgerne på forskellige måder, ved brug og udfoldelse af det digitale i de fysiske arealer.

  Manifesteringen af dette fokus er blevet udfoldet i den interaktive telefonboks, som fungerer ved, at borgeren løfter røret i telefonboksen, så kommer en automatisk stemme med en intro til det emne, som efterfølgende spørgsmål handler om. Borgeren trykker # efter at have hørt spørgsmålet, og derefter indtales og optages borgerens svar/idé.

  Digital Bydel og deres interaktive telefonboks lever op til den offentlige sektors fremtidige succeskriterier, da projektet tager afsæt i borgernære problemer. 

  Digital Neighborhood (EN)

  The public sector is facing a shift in paradigm about the way we meet our citizens. In the Digital Bydel (Digital Neighborhood) project, the main focus is on how to inform, involve and engage in dialogue with the citizens in different ways, making use of and expanding the digital aspect in physical areas.

  The manifestation of this focus is unfolded in the interactive phone booth; works by the citizen picking up the phone, and then an automated voice introduces the topic that the following questions are about. The citizen presses # after hearing the question, and then the citizen's answer or idea gets recorded.

  Digital City and their interactive phone booth meet the public sector's future success criteria as the project is founded in problems that are relevant for the citizens.