En praktisk app, der hjælper dig med de mange opgaver, du har som pårørende i et sygdomsforløb. Du etablerer hurtigt og nemt dit netværk af hjælpere, og bagefter hjælper Relabee jer med at få overblik, samle jeres kommunikation, organisere aftaler og uddelegere opgaver. Samtidig får du adgang til professionel støtte. Du vil ikke længere være helt alene om opgaven. 

Relabee (EN)

Is a practical app that helps you with the many tasks you have as relatives to a person with a severe illness. You can quickly and easily establish a network of helpers, and Relabee provides you with an overview, helps you gather communications, organise appointments, and delegate tasks. At the same time, you get access to professional support. You will no longer be entirely alone with the task.