En kalender, hvor der kan tilføjes billeder, lydfiler og inddeling af aktiviteter i trin. Vi er næsten alle afhængige af vores kalender, men  fx mennesker med demens eller en hjerneskade har behov for yderligere støtte for at huske begivenheder eller hvordan man udfører en bestemt aktivitet. Her hjælper MemoAssist, som gør det muligt for en hjælper at få besked, hvis man ikke har gennemført en aktivitet, eller at lægge nye aktiviteter ind.

MemoAssist (EN)

An app that helps you keep track of your everyday life. A calendar where you may add pictures, audio files and break down the activities into steps. Almost all of us are depending on our calendar, but, e.g. people with dementia or a brain injury need additional support to remember events or how to perform a particular activity. Here, MemoAssist helps and can notify a helper if you have not completed an activity or or a helper can enter new activities.