Walker Reminder er et faldforebyggende add-on device, som skal minde rollatorbrugeren om at huske sin rollator. Sensorer vil registrere, om borgeren forlader sin rollator. Hvis dette er tilfældet, vil der gøres opmærksom herpå gennem alarmer bestående af en personligt indtalt besked samt lys fra dioder på håndtagene. Walker Reminder er under udvikling.

(EN) Walker Reminder

Walker Reminder is a fall prevention add-on device that should remind the walker user to remember his walker. Sensors will detect whether the user leaves his walker. If this is the case, the user will receive a reminder through alarms consisting of a personally recorded message as well as lights from diodes on the handles. Walker Reminder is under development.