Tyngdetæppet omslutter kroppen og skaber mental og motorisk ro. Tæppet lægges på, mens brugeren sidder i en stol. Alle typer stole kan bruges. Idet tæppet skaber ro og tryghed, har det potentiale til at hjælpe mange forskellige målgrupper, fx mennesker med angst, stress, uro, rastløshed, tankemylder og demens.

(EN) Sens-Aid weight blanket

This weight blanket encloses the body and thereby creates mental and motor calmness. The blanket is put on while the user is sitting in a chair. Any kind of chair will do. By creating calmness and a feeling of security the blanket has great potential for several user groups, for instance people with anxiety, stress, uneasiness, unrest and people who suffer from a myriad of thoughts.