Sanbot kan bruges i flere brancher og sammenhænge, blandt andet i forbindelse med detail, uddannelse, værtskab og sundhed. I et sundhedsmæssigt regi kan Sanbot bruges til at aflaste personalet for nogle af hverdagens administrative og praktiske opgaver eller påminde patienter om at tage medicin, drikke vand mm. Derudover kan Sanbot også bruges som en telepræsensrobot.

(EN) Sanbot

Sanbot is an intelligent service robot that can be used in a variety of fields, including retail, education, hosting and health. In a health regime, Sanbot might relieve the staff of some of the everyday administrative and practical tasks or remind patients to take medication, drink water etc. Furthermore Sanbot can be used as a telepresence robot.