DVD-boksen indeholder en række forskellige film, som skal forestille at foregå i 1950’ernes Danmark. Den ene del af videoerne tager udgangspunkt i højdepunkter fra livet og lægger vægt på stemninger og visuelle indtryk. Den anden del af videoerne prikker til erindringer gennem genkendelige situationer, fx arbejdssituationer og gøremål.

(EN) ReMento

ReMento is a series of movies made for people with dementia. The DVD box contains several movies which are set to take place in Denmark in the middle 1950s. One half of the movies are centered around the cultural highlights of life and emphasizes atmosphere and a visual impression. The other half brings life to memories through recognizable situations such as work and chores.