Gå til hovedindhold

OrbisBox

'Krammekasse' med lysterapi og lydanlæg

 • Læs op

Indhold

  OrbisBox er udviklet til personer med autismespektrumforstyrrelser/hypersensitivitet. Andre målgrupper, herunder personer ramt af demens, angst, stress, skizofreni og senest spiseforstyrrelser har udvist positive resultater ved brug af OrbisBox' krammefunktion.

  Kassen kan blandt andet give et jævnt tryk ned langs hele kroppen - et behageligt og 'varmt' kram. Den er desuden udstyret med lys- og lydterapi, så den fungerer som et Snoezelen-rum, og påvirkningerne kan slås til eller fra og justeres i styrke efter brugerens behov.

  (EN) OrbisBox

  OrbisBox is a 'hug machine' with light therapy and sound system that is designed for people with Autism Spectrum Disorder/hypersensitivity. Other target groups, including people with dementia, anxiety, stress, schizophrenia and most recently eating disorders, have shown positive results when using OrbisBox's hugging function.

  The machine can, among other things, give an even pressure down along the entire body - a comfortable and 'warm' hug. It is also equipped with light and sound therapy, so that it functions as a Snoezelen room, and the influences can be switched on or off and adjusted in strength according to the user's needs.

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023