NexStride er et hjælpemiddel, som monteres på en stok eller rollator, og som med tydelige lydsignaler og en lysstribe assisterer personer med fx Parkinsons med at gå.

Mange personer, der er ramt af Parkinsons sygdom, har en neurodegenerativ sygdom eller har en senhjerneskade, kan have udfordringer med 'fastfrysning' (freeze of gait), når de skal tage et skridt. Her kan NexStride være en hjælp, da den med høje lydsignaler og en kraftig laserstribe guider personen, så et skridt kan tages.

Lys- og lydsignalet og metronomen kan justeres.

(EN) NexStride

NexStride is an aid that is mounted on a cane or walker, and which with clear sound signals and a light strip assists people with e.g. Parkinson's to walk.

Many people who suffer from Parkinson's disease, have a neurodegenerative disease, or have a late brain injury may have challenges with 'freeze of gait' when taking a step. Here, NexStride can be a help, as it with high beeps and a powerful laser stripe guides the person so that a step can be taken.

The light and sound signal and the metronome can be adjusted.