Ud fra et ønske om at hjælpe ældre borgere til øget fællesskab, dialog og fornyet indhold i hverdagen tilbyder Aarhus Kommune digitale ydelser til hjemmeboende borgere og borgere på plejehjem. Plejehjemsbeboerne får primært hjælp til eReolens lyd- og e-bøger, mens borgere i eget hjem får vejledning om alt fra brugen af lyd- og e-bøger til videokommunikation og sociale platforme.

Fakta om projektet

  • Det er et samarbejde mellem MSO og MKB (herunder ITK, eReolen og DokkX)
  • Projektet løber i perioden 1. februar til 30. juni, hvorefter det evalueres
  • 35 plejehjem deltager, og personalet modtager her undervisning og brochure med vejledning, foruden tablets med eReolen
  • Der er stor interessere blandt borgere i eget hjem, der får individuel rådgivning i brug af alt fra eReolen, Filmstriben, musiktjenester, videokommunikation, NemID, sociale platforme mv.

(EN) Digital services for the elderly in Aarhus

Based on a desire to help senior citizens to increased community, dialogue and renewed content in everyday life, Aarhus Municipality offers digital services to citizens living at home and citizens in nursing homes. Nursing home residents primarily receive help with eReolen's audio and e-books, while citizens in their own homes receive guidance on everything from the use of audio and e-books to video communication and social platforms.

Facts about the project

  • It is a collaboration between MSO and MKB (including ITK, eReolen and DokkX)
  • The project runs from 1 February to 30 June, after which it will be evaluated
  • 35 nursing homes participate, and the staff receive instruction and a brochure with guidance, in addition to tablets with the eReolen
  • There is great interest among citizens in their own homes who receive individual advice in the use of everything from eReolen, Filmstriben, music services, video communication, NemID, social platforms, etc.