Gå til hovedindhold

Lightair IonFlow

Luftrenser

 • Læs op

Indhold

  Funktion: En luftrenser der kan fjerne skadelige partikler fra luften. Indendørs luft kan være fyldt med partikler, der kommer fra dig selv, dine omgivelser og dine daglige aktiviteter. Disse partikler kan forværre symptomer for personer med  astma, allergi eller KOL og andre helbredsproblemer som træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær. Samtidig kan partikler være en risikofaktor for udvikling af bl.a. hjerte-kar sygdomme, forskellige kræftformer. IonFlow vil forbedre indendørs luftkvalitet i miljøer som husholdninger, kontorer og skoler, samt laboratorier, high-tech industrier, fødevareproduktion og hele bygninger.
  Målgruppe: Alle.
  Udviklingsstadie: Er markedsført og kan købes af alle. Flere forskningssartikler er udgivet, som beskriver en reduktion af skadelige partikler.

  Lightair IonFlow (EN)

  Function: An air cleaner that can remove harmful particles from the air. Indoor air can be filled with particles that come from yourself, your surroundings such as bacteria, viruses, mildew, pollen, cars, dust, etc. These particles can aggravate symptoms for people with asthma, allergies, or COPD, as well as other health problems such as fatigue, headache and concentrating difficulties. Furthermore particles can be a risk factor for cardiovascular diseases and  different cancer forms. IonFlow will improve indoor air quality in environments such as houses, offices and schools, as well as laboratories, high-tech industries, and food production and entire buildings. 
  Target group: All. 
  Development stage: Is marketed and can be bought by all. Several research articles are published describing a reduction of harmful particles.

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023