Rytmiske taleøvelser i 4 forskellige tempi

Trommebeat til børnerap

Historien om drengen Halfdan

Sange til bogen

Gode råd fra talepædagogen

Bogen Halfdan og Stjernerne udkommer d. 15. august 2021.

(EN) Halfdan and the Stars

Rhythmic speech exercises in 4 different tempi

Drumbeat - children's rap

The story about the boy Halfdan

Songs for the book

Good advice from the speech educator

The book Halfdan and the Stars will be published on 15 August 2021.