FRIIS & MOLTKE ARCHITECTS designer deres sundhedsprojekter ud fra fem overordnede temaer og fokus på, hvordan dilemmaer kan hjælpe dem til at skabe arkitektur, som understøtter brugernes behov. De fem temaer er: helhedsorienteret tilgang, frisk luft og lys, rum til privathed og fællesskaber, udsigt og adgang til naturen og kunst, farver og taktilitet.

(EN) FRIIS & MOLTKE

The healthcare construction of the future. FRIIS & MOLTKE ARCHITECTS designs their health projects based on five overarching themes and focus on how dilemmas can help them create architecture that supports users' needs. The five themes are: holistic approach, fresh air and light, space for privacy and communities, views and access to nature and art, colors and tactility.